Alles over een gezonde huid en vacht!Ontdek meer!Alles over een gezonde huid en vacht!Ontdek meer!

Samenwerking Euro-Premium & Dogs4Blind

Dogs4Blind ondersteunt Belgische blinde jongeren tussen de 12 en 18 jaar om een opleiding met blindengeleidehond te volgen in het professioneel centrum in Vaucluse, Frankrijk. Dit centrum werd opgericht door Fondation Frédéric Gaillanne. Het opleidingscentrum zorgt ervoor dat de blinde jongeren een leven kunnen leiden dat zo dicht mogelijk bij de realiteit staat, zonder onoverkomelijke obstakels. Een opleiding met een blindengeleidehond kost gemiddeld €25.000. Dogs4Blind is volledig afhankelijk van subsidies en sponsoring. Omdat bij Euro-Premium de relatie tussen hond en baasje centraal staat, kon een samenwerking niet langer uitblijven, want een blije hond is een blij baasje.

Over Dogs4Blind

Wie?

Canada

Sinds 1991 traint MIRA in Canada blinden geleidehonden voor jongeren vanaf 12 jaar. Intussen zijn er tientallen instructeurs en meer dan 2000 blindengeleidehonden op­geleid in Canada alleen, zonder overheids­steun. Het initiatief kan op internationale bewondering rekenen en kreeg navolging in de VS. In 2007 ging Fondation Frédéric Gaillanne in Frankrijk van start, onder de­zelfde vlag en met dezelfde filosofie.

België

Dogs4Blind is de VZW dat blinde jongeren, Fondation Frédéric Gaillanne en de hon­den in contact brengt met elkaar en ervoor zorgt dat jongeren een blindengeleide­hond kunnen verwerven. Dogs4Blind legt de focus op jongeren tussen de 12 en 18 jaar in tegenstelling tot andere centra voor blindengeleidehonden. In deze leeftijdsca­tegorie ontwikkelt een kind zich van kind naar volwassene en leert het de echte we­reld kennen waarbij zelfstandigheid een belangrijk gegeven is. Blindengeleidehon­den maken daarom een belangrijk deel uit in deze fase van het leven van blinden.

Dogs4Blind gaat een intense samenwer­king aan met Fondation Frédéric Gaillanne in Frankrijk. De Franse poot heeft uitgebrei­de ervaring met de training van jongeren en hun geleidehonden. Het is een bestaande, goed geoliede werking met de nodige infra­structuur en een eigen kweekprogramma. Die know-how wordt gratis ter beschikking gesteld. Dogs4Blind leidt in 2019 vijf hon­den op tot blindengeleidehond.

 

Wat?

Fondation Frédéric Gaillanne

Over Fondation Frédéric Gaillanne

Alles begon in 2008. Hierbij werd de eer­ste steen van het Fondation Frédéric Gaillanne gelegd, mogelijk gemaakt door vrijwilligers, medewerkers en sponsors. Samen zijn ze erin geslaagd om deze unie­ke school in Europa uit te bouwen tot een groot succes.

Met een blindengeleidehond kunnen de blinde kinderen zich vrij bewegen, groeien en nog zoveel meer doordat ze dagdage­lijks zo dicht mogelijk bij de realiteit wor­den gebracht. Eric St. Pierre, voorzitter en oprichter van Mira Canada, schreef: “De vriendschap tussen mens en hond is zo natuurlijk dat zelfs een verloren mens kan navigeren.”


Blindengeleidehonden

Niet elke hond is geschikt om iemand vei­lig door het leven te gidsen. Fondation Frédéric Gaillanne heeft een uniek kweek­programma met Labernese-honden: een kruising tussen de Berner Sennenhond en de Labrador. Deze hond is speciaal ge­kweekt om blinde kinderen te begeleiden. Vanaf twee maanden zit de pup bij een gastfamilie, die elke 2 weken met de hond langskomt in Fondation Frédéric Gaillan­ne, zodat de instructeurs hun karakter en ontwikkeling kunnen opvolgen. Het gast­gezin helpt de hond om de basisbegrippen zoals verschillende obstakels en geluiden (auto’s, motorfietsen, werken, …).

Vanaf de leeftijd van één jaar wordt elke hond getest of hij/zij geschikt is als blin­dengeleidehond. Elke geschikte hond be­gint na de testen aan de opleiding tot blin­dengeleidehond, die tussen zes en acht maanden duurt (5 trainingen per week). Daarna komt de hond terecht bij een baas­je. Een blindengeleidehond gaat met pen­sioen wanneer hij negen à tien jaar oud is.

Programma België

Centra voor Visuele Revalidatie en Low Vi­sion Centra België evalueren samen met het bestuur van Dogs4Blind elke kandi­daat in functie van slaagkans en noodzaak, want niet elk kind van twaalf of ouder is geschikt voor een blindengeleidehond. Niet alleen de hond, ook het baasje moet getraind worden. En daar is flink wat dis­cipline voor nodig. De opleiding zelf gaat door in het opleidingscentrum van Fonda­tion Frédéric Gaillanne in Frankrijk.

 

Fondation Frédéric Gaillanne ligt in L’Is­le-sur-la-Sorgue in Vaucluse. Er is een uitgebreid trainingsparcours, een hon­denverblijf en een verblijf voor baasjes in opleiding.

 

De opleiding verloopt in vier fasen:

 • Ontdekkingsstage: twee dagen waarin je kennis maakt met het programma en je toekomstige geleidehond
 • Tweede stage: één week opleiding
 • Derde stage: vier weken opleiding, en daarna mag de hond met je mee naar huis
 • Nazorg: begeleiding en opvolging in de thuisomgeving

Wat doet een blindengeleidehond?

 • Basisbevelen en richting aanwijzingen volgen
 • Veilig oversteken
 • Stoepranden signaleren
 • Veilig trappen op en af gidsen
 • Een uitgang, bushalte, bank, brievenbus etc. vinden
 • Obstakels en gevaren ontwijken
 • Routes vanbuiten leren en alternatieven leren zoeken
 • Bevelen negeren wanneer ze gevaarlijk zijn

Klik hier voor de video

 

Waarom?

Dogs4Blind werd op vrijwillige basis opgericht door een aantal ouders van kinderen met een behoefte aan een blindengeleidehond en enkele geëngageerde sympathisanten.

Doelstellingen

Kennis delen, lotgenoten de weg wijzen en de drempel naar Fondation Frédéric Gaillanne in Frankrijk verlagen.

In samenwerking met de centra voor Visuele Revalidatie en Low Vision Cen­tra van België, de geschikte kandidaten selecteren voor een opleiding.

Initiatieven nemen om de kostprijs van de opleiding zo draaglijk mogelijk te maken.

Een goed werkende vrijwilligersorgani­satie vormen, naar onze internationale voorbeelden.

Sponsoring

Dogs4Blind is volledig vrijwillig en moet daarom rekenen op sponsoring en sub­sidies van de overheid. Het opleiden van 1 blindengeleidehond kost gemiddeld €25.000. Verder heeft Dogs4Blind ook fi­nanciële steun nodig voor:

 • Uitbouw en behoud van het opleidings­centrum in Frankrijk.
 • Meer blinde Belgische jongeren de kans geven om in dit traject te starten.
 • Het waarborgen van de kwaliteit en con­tinuïteit van de opleiding voor jongeren en blindengeleidehonden.

Wil je zelf ook je steentje bijdrage aan dit mooi initiatief? Doneren kan via overschrijving: meer info vind je hier.

Meer tips, nieuws en voedingsadvies?

Klik op onderstaande button en blijf als eerste op de hoogte van onze tips, acties en voedingsadvies.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.
Cookiemelding

Euro-Premium maakt gebruik van cookies en andere technologieën om de website betrouwbaar en veilig te houden, om prestaties te meten, uw online-ervaring te verbeteren en om persoonlijke advertenties aan te bieden. Hiervoor verzamelen wij informatie over gebruikers, gedrag en hun toestellen. Lees onze cookie verklaring of privacy verklaring voor meer informatie.